Återlämna böcker på annat bibliotek

Besvarad av Johanna Svensson
Fråga: 
Hej!! Kan jag lämna tillbaka böcker jag lånat på Solna bibliotek på biblioteket i Stockholm city? (Eller någon annanstans)
Svar: 

Nej, Solna och Stockholm är olika kommuner och är därför helt olika biblioteksverksamheter. Bibliotekssystemen som används är inte gemensamma för alla kommuner och skulle du lämna böckerna i Stockholm så blir de faktiskt inte återlämnade och kommer fortfarande vara registrerade på ditt konto i Solna.
Du kan oftast lämna böcker på vilket bibliotek som helst inom en kommun, men just Solna är alltså inte en del av Stockholm.

17 juli 2017 - 21:28

Kategorier