Assimilering eller Integration?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Vill staten ha assimilering eller vill den ha integration?
Svar: 

Det finns en utvärdering av svensk integrationsdebatt som heter; Integration eller assimilation. Du kan läsa den här:
https://timbro.se/app/uploads/2016/12/integration-eller-assimilation-sve...
Dessutom finns det ett par uppsatser som diskuterar begreppen integration och assimilering i samband med svensk integrationspolitik. Uppsats: Integration eller assimilation. Invandrarpolitikens etik och den svenska integrationspolitiken.
http://ohlininstitutet.se/wp-content/uploads/2008/09/odalen.pdf
Uppsats: Integration, assimilation eller mångfald? En innehållsanalys av riksdagens etableringspolitiks debatt, där författaren jämför olika politiska partiers syn. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8875489&f...
Om du inte hittar ditt svar där får du höra av dig igen.

3 mars 2019 - 16:12