Asbest i hus

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! När byggdes hus med asbest? Var i eller på huset lade man asbesten någonstans? Tack för svar.
Svar: 

Det finns stora mängder asbest i äldre byggnader som antingen hamnat där under byggnationen eller vid senare renovering. Asbest kan finnas i allt från plastmattor och fasadbeklädnad till kakelfix, rör- och pannisolering, gammal fönsterkitt med mera. Även i tak och väggbeklädnad av eternit. Det är vanligast att man hittar asbest i äldre hus, uppförda eller renoverade före 1977, speciellt på 50-, 60- och 70-talet användes det mycket asbest. Det finns många artiklar om detta både i ämnet byggnadsvård och asbestsanerare:

Ekobyggportalen
Arbetsmiljöverket
Asbestsanerarna
Byggnadsvårdsföreningen

10 mars 2019 - 16:26