Asatroutövning?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Hur och var utövar asatrons anhängare sin tro med tanke på att de inte har någon helig byggnad?
Svar: 

På Wikipedias sida om Modern asatro (https://sv.wikipedia.org/wiki/Modern_asatro) finns mycket skrivet om asatron idag och om olika grupperingar, där jag valde att skriva texten om Samfundet Forn Sed Sverige:

"Asatron är en naturreligion eftersom de högtider man firar hänger samman med årstidernas växlingar och gudar och makter kan ses som manifestationer av naturkrafter.

Samfundet Forn Sed Sverige

Organisation
Högsta beslutande organ i samfundet är årstinget dit alla medlemmar kan komma och har rösträtt. Vid årstinget tillsätts en styrelse, vilken kallas rådet, som tar hand om de löpande besluten mellan årstingen. Geografiskt är Samfundet Forn Sed Sverige uppdelat i administrativa enheter som kallas godeord. För närvarande finns tre sådana godeord, Götaland, Svealand och Norrland. Dessutom kan medlemmarna själva bilda lokala grupper, så kallade blotlag, där man kan utöva seden tillsammans.[4]

Högtider
Samfundets gemensamma ceremonier kallas blot. Blotet är en ceremoni som hålls för att tacka och visa respekt för skapelsens makter och naturens rådare. Ibland handlar blotet också om att be någon särskild makt om styrka, hjälp eller råd. Blota kan man göra både tillsammans med andra och i enskildhet. Kalenderbundna blot hålls i samband med årshögtiderna. Några exempel på blot som samfundet firar:[6]

Disablot i februari-mars
Segerblot vid vårdagjämningen
Vårblot i mars-maj
Midsommarblot vid sommarsolståndet
Skördeblotet i samband med skörden
Höstblot vid höstdagjämningen
Alvablot vid allhelgona
Midvinterblot vid vintersolståndet"

​Vad jag förstår firar de sina högtider utomhus, på Wikipedias sida om Samfundet Forn Sed Sverige finns det bilder som tyder på det.

18 maj 2019 - 18:13

Kategorier