Arvsrätten i England på 1800-talet

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
I Jane Austens Förnuft och känsla kan man läsa om att Bennet-systrarna görs arvlösa till förmån för en manlig släkting då kvinnor inte kunde ärva gods. Samtidigt, i romanen Emma, ärver Mrs Elton en stor summa pengar. Hur var det här med kvinnans arvsrätt i 1800-talets England?
Svar: 

Här kommer några webbsidor på engelska som kan vara intressanta och där du kan läsa mer om engelska kvinnors arvsrätt under 1800-talet.
Vill du söka vidare själv så har jag använt följande sökord: inheritance england 19th century
Jane Austen´s World - This Jane Austen blog brings Jane Austen, her novels, and the Regency Period alive through food, dress, social customs, and other 19th C. historical details related to this topic.

Property Rights of Women in Nineteenth-Century  England
Married Women´s Property Act 1882 - an act of the Parliament of the United Kingdom significantly altered English law regarding the property rights of married women, which besides other matters allowed married women to own and control property in their own right.

 

 

 

24 juli 2020 - 0:25