Arter i fjällnära skog

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Vilka arter lever i fjällnära barr skog
Svar: 

I allmänhet är det ganska artfattigt i svensk fjällskog jämfört med annan skog, med undantag för mossor, svampar, lavar och vissa insektsgrupper.

De stora djuren som lever i dessa skogar är renar, björnar, lodjur, skogshare, älg och räv.

Fler exempel och mer information om djuren kan hittas på länken nedan.
https://www.bioresurs.uu.se/myller/fjall/fjallindex.htm

Man kan läsa mer om denna slags skog i Nationalencyklopedin
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tajga

Och hos föreningen Skogsverige
https://www.skogssverige.se/en/node/32465

15 oktober 2019 - 7:07