Artdefiniera

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Att arter både dör ut och nybildas är helt naturligt. Resonera kring hur man skulle kunna artdefiniera följande. - En nyupptäckt primat i Amazonas djungel - Ett nytt dinosauriefossil - En ny bakterie
Svar: 

Om arter går att läsa på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Art

På forskning och framsteg finns en artikel om att upptäcka nya arter och kategorisera dem
https://fof.se/tidning/2014/5/artikel/arterna-ar-inte-vad-de-varit

Din fråga har även besvarats av andra här:
https://www.pluggakuten.se/trad/arter-som-dor-ut-och-nybildas/

15 augusti 2019 - 10:43