Arbetslösheten i Sverige

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Varför är arbetslösheten dåligt för Sverige och vad skulle man kunna göra för att minska arbetslösheten. Detta är några av de frågor som intrigerar mig
Svar: 

De allra flesta tycker att arbetslöshet är något negativt, i synnerhet för den arbetslöse som i många fall mår dåligt.  Sedan finns det olika åsikter om varför arbetslösheten är dåligt för Sverige. I en artikel pekar t.ex. en utredare på TCO att arbetslösheten är ett slöseri med ekonomiska resurser med lägre tillväxt som följd. Vidare ökar ju statens utgifter och den arbetslöse förlorar kompetens och självkänsla. Arbetslösheten ökar risken för kriminalitet och minskar medellivslängden. Du kan läsa vidare i artikeln via denna länk:  http://www.utredarna.nu/rogermortvik/2010/01/19/hog-arbetsloshet-blir-en...
Sedan kan det ur företagens perspektiv vara bra med en mer eller mindre hög arbetslöshet eftersom utbudet av arbetstagare ökar, lönerna hålls nere och arbetstagarna som grupp försvagas. På arbetsmarknad.se kan du läsa mer om detta: http://arbetetsmarknad.se/tema/arbetsloshet/vad-ar-arbetsloshet/.  ETF har en artikel som handlar om nackdelen med låg arbetslöshet som handlar om att lönerna stiger för mycket då.
Här kan du läsa mer: https://www.etfsverige.se/etfbloggen/headline/nackdelen-med-laag-arbetsl...

Vad kan man då göra för att minska arbetslöheten? Det beror på vem du frågar; alla politiska partier t.ex. har ju sina förslag. Socialdemokraterna vill bl.a. satsa på framtidsinvesteringar, en näringspolitik som ökar företagandet, samt öka kompetensen för att möta behovet. Läs mer på  https://www.socialdemokraterna.se/.  Moderaterna vill bl.a. göra det mer lönsamt att arbeta, underlätta för företag att anställa, utöka rot- och rutavdrag. Du kan läsa mer på moderaterna.se samt titta på vad de andra partierna föreslår.  Söker man på exempelvis "skapa arbeten åtgärder" i en sökmotor dyker det upp många intressanta förslag. Har du möjlighet att besöka ett bibliotek kan du kanske söka i någon tidningsdatabas.

 
 

 

 

18 december 2017 - 14:13