Arbetslösa lärare

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hej! Det råder lärarbrist i Sverige men trots det visar nya siffror att allt fler lärare registrerar sig som arbetslösa. Varför?
Svar: 

Lärarnas tidning tar upp detta fenomen i en artikel från 11 februari 2019, med titeln "Allt fler lärare säger upp sig på grund av arbetsmiljön". Enligt artikeln är det många lärare som säger upp sig av på grund av dålig arbetsmiljö. Lärarnas tidning är en facklig tidskrift som ges ut av Lärarförbundet. 

12 februari 2019 - 10:08