Arbetskraftens rörlighet under 1800-talet och 1900-talet

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur kokmmer det sig att det generellt var ganska många som flyttade mycket under tidskedet 1850- och 1950-talet då framförallt till storstäder som t.ex. Stockholm. Var det på grund av urbaniseringen eller kan det kanske ha att göra med att under den kalla vintern att dem som bodde lite avsides i landsbygder etc. hade dåligt med mat och värme och tvingades således att flytta i exempelvis 1-3 veckor? Håller nämligen på med släktforskning och min person tenderade att flytta väldigt ofta under hennes livsstid (1886-1935).
Svar: 

Precis som du skriver i din fråga kom urbaniseringsprocessen igång på allvar under den här perioden, då industrialiseringen krävde stora mängder arbetskraft samtidigt som jordbruket blev alltmer effektivt, och krävde mindre och mindre arbetskraft. Arbetskraften inom industrin var mycket mer rörlig än arbetskraften på landsbygden. Inom statsystemet på landsbygden, där människor arbetade mot mat och husrum hade man möjlighet att flytta och byta arbetsgivare under en vecka på hösten och det gjorde dessa statare i stor utsträckning eftersom livet som statare var tufft och fattigt. Det innebär att det kunde bli en flytt per år. Att din släkting flyttade ofta kan alltså ha många olika anledningar. Hon kan ju också haft andra, mer personliga skäl att flytta. Du får helt enkelt forska vidare för att lista ut vad det kan ha berott på. Att man flyttade under vintern för att det var kallt och besvärligt där man bodde annars förekom säkert, men i så fall skulle flytten knappast ha noterats i folkbokföringen/kyrkböckerna.

Läs vidare här:
http://www.popularhistoria.se/artiklar/den-vaxande-staden/
http://www.so-rummet.se/kategorier/urbanisering
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/livet-p...
http://slaktforskaren.se/slaktforskning/kyrkbocker/
https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4258ed2314e1fb3261236944/14352... (se sid. 21 ff)
http://www.skansen.se/sv/artikel/statsystemet
http://www.popularhistoria.se/artiklar/statarnas-harda-liv/

14 december 2015 - 23:06

Kategorier