Arbetar fångar billigt/gratis på fängelser?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Arbetar fångar billigt/gratis för företag i Sverige såsom det görs i USA?
Svar: 

Arbetet utförs inom kriminalvårdens produktionsverksamhet.
På Kriminalvårdens sida hittar man denna information:

Pengar från Kriminalvården
När du sitter i fängelse får du pengar
för det arbete eller den sysselsättning du gör där.
Du får 13 kronor i timmen.

26 juni 2019 - 16:48