Är Sverige ett klassamhälle?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Är Sverige ett klassamhälle? Vad tyder/tyder inte på det?
Svar: 

Hej!

Tack för att Du vänder Dig till "Bibblan svarar"! :)

Ett klassamhälle definieras enligt NE.se som ett samhälle där "egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen. Det renodlade klassamhället synes vara det där ägandet är exklusivt och av avgörande betydelse för tillträde till beslutande församlingar". I Sverige idag 2015 är det ju tack och lov inte så att man behöver ha en viss förmögenhet för att t.ex. rösta utan allmän och lika rösträtt råder. Läs mer om Regeringsformen, d.v.s. den grundlag som är grundbulten i vår demokrati, här.  Objektivt sett är Sverige alltså INTE ett klassamhälle.

Politiskt/ideologiskt eller subjektivt sett, ser det olika ut, beroende på vem på en politisk vänster-högerskala Du frågar. Subjektivt sett talar man nämligen om "klassamhället" som ideologiskt begrepp främst inom "marxistiska världsåskådningar, där målsättningen är att avskaffa klassamhället för att skapa ett klasslöst samhälle (kommunismen). Tillvägagångssätten för att uppnå målet skiljer mellan organisationer. De två huvudsakliga metoderna är revolution och reformistisk socialism. Efter att arbetarrörelsernas partierna i Europa splittrades i en revolutionär och reformistisk gren, kom de gamla socialdemokratiska partierna att närma sig den reformistiska socialismen. Idag har partierna lämnat reformismen och fokuserar istället på att värna om de lägre klassernas välfärd och försöka utjämna skillnaderna inom ramarna för det kapitalistiska ekonomiska systemet. I Sverige har detta benämnts för funktionssocialism, vilken inte avser att ändra ägandet eller klasstrukturerna i samhället. Den revolutionära grenen kom att i huvudsak bestå i kommunistiska partier men även socialdemokratiska partier fanns representerade, exempelvis norska Arbeiderpartiet och de finska socialdemokraterna.
De flesta andra ideologier, såsom konservatism och liberalism, gör dock inte denna analys eftersom dessa inte gör sin analys av samhället efter samma materiella betingelser. Enligt dessa, kan man inte dela in människor i klasser...
". Citatat ovan kommer från Wikipedias artikel om "Samhällsklass".

Vill Du läsa mer om samhällsutveckligen i Sverige ur  politiska, ekonomiska och/eller sociologiska synvinklar samt lättöverskådligt om ideologier, kan jag rekommendera följande litteratur:

  • Ahrne et al. "Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet".
  • Larsson, Reidar. "Politiska ideologier i vår tid".
  • Magnusson, Lars. "Sveriges ekonomiska historia".
  • Ohlsson, Per T. "Svensk politik".

Jag hoppas att detta skall kunna vara till hjälp! :)

 //Nisse

26 maj 2015 - 14:08