Är Sverige en Demokratur?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Många påstår att Sverige är en Demokratur. Vad innebär det?
Svar: 

Hej!
Ordet Demokratur är sammansatt av orden Demokrati och Diktatur. De som skapat och de som använt ordet menar att en nation rent formellt har demokrati men att den är skenbar, att makten inte ligger hos folket utan hos en elit i samhället. Dessa är ofta personer med politisk placering långt till höger eller till vänster (Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratur). De som menar att Sverige är en diktatur är ofta personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna, eller politiskt står långt till höger (Källa: upptäcktes efter ett antal sökningar via google med orden "Sverige" och "Demokratur"). Är vårt land en demokratur då? Enligt olika undersökningar internationellt så är Sverige väldigt demokratiskt och i januari 2019 var vi det mest demokratiska landet i EU (Källa: https://www.europaportalen.se/2019/01/undersokning-sverige-det-mest-demo...).

24 augusti 2019 - 14:07