Är polisen ersättningsskyldig

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Är polisen ersättningsskyldig när den förstör ens saker t. ex. en dator när de tar sig in i ens hem?
Svar: 

I Polislagen 28 paragraf §6 rättsbalken står det att vid husrannsakan "får olägenhet eller skada inte förorsakas utöver vad som är oundgänligen nödvändigt. Rum eller förvaringsställe må, om det erfordras, öppnas med våld". Sker det skador på dörrar, fönster eller annat kan man  yrka på skadestånd enligt 3 kapitel § 2 i skadeståndlagen som säger att staten har visst ansvar att ersätta skador som uppstått vid husrannsakan. Det finns dock olika regler som gäller från fall till fall.
Du kan läsa mer om detta i lagboken under polislagen och skadeståndlagen på Riksdagens hemsidan under avdelningen  Dokument & lagar.
http://www.riksdagen.se
http://www.lawline.se

2 februari 2017 - 10:13