Är nationalstaten död?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Är nationalstaten död, med tanke på att politiker jobbar för Bilderberggruppen och dylika organisationer? Stöds av Ulf Kristerssons svar "Välkommen till verkligheten" när frågan "I think it is very imperive that you been told not to say anyting... and that means that you are working for serving the Bilderberg meeting and not the public..." ställdes.
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin, är nationalstaten en term som används synonymt med stat och då i första hand avser administrativt integrerade stater i modern mening. Utifrån din frågeställning och hur det ser ut i världen idag med så är svaret på din fråga nej – nationalstaten är inte död. Att tanken skulle styrkas av Ulf Kristerssons uttalande ”Välkommen till verkligheten” motsägs av till vem det uttalades till. Det går att se det på youtube https://www.youtube.com/watch?v=0fiv-yFMpqc. Där ser man att Kristersson vrider huvudet mot och säger frasen med en viss ironi till sin medresenär Sara Mazur, som kommentar till den situation de är i, och som hon också ger ett ohörbart svar till. Det är därför mycket svårt att tolka det som att han, efter att ha moltigit innan, plötsligt skulle ha svarat på en fråga med bortvänt huvud från frågeställaren när han har ett snabbt meningsutbyte med Sara Mazur.

1 juni 2019 - 8:59