Är människan ett djur?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Är människan ett djur?
Svar: 

Ja, människan är ett djur – och du kan läsa mer om detta på följande webbsidor:
Var går gränsen mellan människa och djur?
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/grans-for-manniskans-likhet-med-andra-djur-1
Vad är skillnaden mellan människor och djur?
http://ehinger.nu/undervisning/index.php/starta-haer/nyheter/5912-vad-ar-skillnaden-mellan-manniskor-och-djur.html
Djurens evolution och människans ställning bland djuren
http://www.djur.cob.lu.se/svar/Evol2.html

26 februari 2016 - 19:21