Är larver larviga?

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
Är det sant att larver är larviga?
Svar: 

Larver är väl "larviga" på det viset att de ser ut och beter sig som larver gör. På Naturhistoriska muséets webbsida kan du läsa mer om larver: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/larver.66.html
Att larver skulle vara larviga i betydelsen fåniga är ju en helt subjektiv bedömning som du nog får avgöra själv :)  

7 juni 2018 - 9:15