Är kor rädda när de körs till slakteri?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Förstår korna vad det pågår när dem körs till slakteri? Är de rädda då?
Svar: 

Tittar man på Sveriges Lantbruksuniversitets olika artiklar om djurhållning så framgår det att kor och andra djur kan känna stress vid till exempel slakt.
Se bifogade artiklar som tar upp kor och stress i olika sammanhang samt hur slaktförhållanden kan påverkas för att undvika stress. 
https://www.slu.se/ew-nyheter/nyhetsarkiv/2014/4/stressade-kor-okar-olyc...

https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/2012/9/jamnt-flode-minskar-sla...

I Statens Offentliga Utredning SOU 2003:6 om Djurtransporter och smittspridning, nämns att själva transporten kan vara stressande för korna:
”Ytterligare en faktor som påverkar risken för smittspridning i samband med transporter är den stress de transporterade djuren utsätts för. Främst vid lastning och lossning, men även vid ryckig körning, dålig vägstandard eller vid otillräcklig utfordring och vattentillgång, uppvisar djuren tydliga stressymtom.”

Vidare om känslor hos kor, finns en studie vid Linköpings universitet som talar om kors personligheter, lugna och nervösa kor i relation till mjölkning https://liu.se/artikel/lugna-kossor-mjolkar-mer

5 april 2018 - 15:20