Är kartong billigt att tillverka?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Är kartong billigt att tillverka?
Svar: 

Kartong kan vara av olika slag och tillverkas på lite olika sätt, vilket kan påverka kostnaderna. Mer om detta kan du läsa här: 

Om kartongtillverkning
http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om/om-kartongtillverkning

När det sedan gäller tillverkning och kostnader så finns en hel del svar på dessa frågor på webbplatsen Skogssverige, se t.ex.:
http://www.skogssverige.se/papper/fakta-om/om-kartongtillverkning
http://www.skogssverige.se/node/36175

17 maj 2017 - 15:27