Är kärleken fri?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Är kärleken fri?
Svar: 

En stor och komplicerad fråga som sysselsatt mänskligheten genom historien. Tänk bara på alla romaner, dikter och filmer som skapats utifrån detta oändliga tema. Följande artiklar, rapporter och radioprogram ger dig några olika infallsvinklar på frågan:

Frihet, kärlek och tvång
http://www.mises.se/2014/12/19/frihet-karlek-och-tvang/
Är kärleken fri?
http://www.humanrights.se/wp-content/uploads/2012/01/Ar-karleken-fri1.pdf
Det handlar om kärlek
http://www.du.se/PageFiles/80857/Det%20handlar%20om%20k%C3%A4rlek%20Arbetsrapport%202011%20nr%208.pdf
Granska kritisk den fria kärleken
http://www.varldenidag.se/debatt/granska-kritisk-den-fria-karleken/Bbbqba!HhBlMcsp1GKYwstxDnmoSg/
Är kärleken fri?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3940&artikel=5843157

15 februari 2017 - 13:34

Kategorier