Är jorden rund?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
ÄR JORDEN RUND?
Svar: 

Hej!
Nej, jorden är inte helt rund. I alla fall inte om det krävs exakta mått för att beräkna det. 
Om det ungefär sammanfaller med havsytans nivå så kallas vårt jordklot för en Geoid (https://sv.wikipedia.org/wiki/Geoid), men tar man hänsyn till jordens fysiska yta med berg på över 8000 meter och djupa havsgravar så blir skillnaderna större.

Om man däremot svarar på frågan om jorden är rund, och ser tillbaka på den vetenskapliga forskningen, så då kan man nog svara Ja på frågan. De "gamla grekerna" trodde oftast att jorden var platt och det dröjde innan det var allmänt vedertaget att jorden var rund (http://www.svd.se/sa-blev-jorden-geoid).

25 augusti 2016 - 13:25