Är hampaprotein verkligen bra?

Besvarad av Monica Jansson
Fråga: 
Är hampaprotein verkligen bra? Jag hitta denna sida när jag surfade på nätet: www.hampaprotein.nu Där skrivs det att hampaprotein (från växten) skall vara ett bra och ekologiskt val. Men är inte det samma planta som det utvinns cannabis från? Finns det inte risk att få i sig farliga ämnen via proteinet då?
Svar: 

Det finns två underarter av hampaväxten: spånadshampa och indisk hampa. Det är den indiska hampan som används till Cannabis, d v s till olika narkotiska preparat. Spånadshampan används till rep, tyg och nät p g a stjälkens långa, starka och sega fibrer som tål både vatten och fukt. Eftersom spånadshampan används mycket inom industrin kallas den även för industrihampa. Spånadshampans frukter används också till fågelfrö och det går att pressa olja ur fröna.
Läs mer på Nationalencyklopedin.  www.ne.se/enkel/hampa 

Hampaprotein framställs av fröna från spånadshampan, d v s det är en annan sorts hampa än de som används till cannabis.  Jag har letat på livsmedelsverket och läkemedelsverket om det skrivits något om hampaprotein men inte hittat något tyvärr. Såg däremot att det finns matrecept på webben där hampafrön ingår - ungefär som linfrön. Det verkar inte vara någon större fara med andra ord.

28 april 2014 - 11:28