Är gula nyckelpigor giftiga?

Fråga: 
Är gula nyckelpigor giftiga?
Svar: 

Jag har inte hittat något som säger det. Däremot kan de släppa ut en illasmakande vätska som ska hindra andra djur att äta upp dem: http://enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/03/nyckelpiga_vilda_husdjur.pdf
Så här har din fråga besvarats tidigare: https://www.skogssverige.se/ar-nyckelpigor-giftiga 
Om du vill läsa mer har du några länkar här: https://www.alienchris.com/sv/nyckelpiga/  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/nyttodjur/nyckelpigor.4.373db8e013d4008b3a180002733.html

17 maj 2018 - 21:50