Är förtal OK enligt sharia?

Besvarad av Andréa Haglund
Fråga: 
Är förtal OK enligt sharia?
Svar: 

Enligt islam så är det förbjudet att baktala och förtala andra. Här är ett citat från en bra artikel på ämnet: 

"Att baktala någon är förbjudet i islam. Om detta råder det samstämmighet bland samtliga muslimer, vilket nämnts av al-Nawawî. Al-Qurtubî menar att det är överenskommet att baktalandet är en betydande synd, på grund av de allvarliga hoten om straff som föreskrivits av Koranen och Sunnah gentemot dem som genomför denna synd."

Vad gäller straffen som nämns i citatet så verkar det handla i första hand om att förtala andra är en synd så att personen riskerar att straffas eller råka i otur i detta liv och efter döden. Man kan likna detta vid de sju dödssynderna i kristendomen, dvs. boten är att be om ursäkt till den baktalade personen och bättra sig. 

Länkar: 
Artikel om Baktalandets ondska
A
rtikel om förtal (på engelska)

8 januari 2020 - 6:23

Kategorier