Är en elektrisk spis programmerad?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Är en elektrisk spis programmerad?
Svar: 

Elektriska spisar har använts sedan 1930-talet i Sverige. Denna typ av enklare spis hade inga programmerade funktioner. Idag finns olika typer av smarta spisar med funktioner som är programmerade. Ett exempel är spisar där du kan ställa in en digital timer att stänga av efter en viss tid. Ett annat är elektroniska spisvakter som stänger av med hjälp av en rörelsedetektor om ingen befinner sig i rummet.

Du kan läsa om elspisar på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Elspis 

16 oktober 2018 - 13:35