Är det verkligen demokratiskt att försöka påverka?