Är det realistiskt att driva igenom en global grön ekonomi?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
är det realistiskt att driva igenom en global grön ekonomi?
Svar: 

En omfattande och svår fråga, som många forskare och experter brottas med. Här får du länkar
till några artiklar och rapporter, som tar upp frågeställningen utifrån lite olika synvinklar:

Den gröna ekonomin
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/varldsekonomi/dengronaekonomin.4.227e434213e2118426e302.html
En ny ekonomi, tack!
http://www.extrakt.se/livsstil-och-konsumtion/en-ny-ekonomi-tack/
Vad är grön ekonomi?
http://ekonomihandboken.se/lite-om-marx-och-keynes/vad-ar-gron-ekonomi/
Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Gr%C3%B6n%20ekonomi_4.pdf

Frågan tas också upp i följande video från Klimatforum 2014:
Vägar mot en klimatsmart ekonomi
http://www.ur.se/Produkter/186464-UR-Samtiden-Klimatforum-2014-Vagar-mot-en-klimatsmart-ekonomi

Litteraturtips:
Globalisering av transport och handel : översiktlig global påverkan på miljö, ekonomi och välstånd
/ [av Oliv Rask.], 2015
Hållbar utveckling : livskvalitet, beteende, teknik / Håkan Gulliksson, Ulf holmgren, 2. U, 2015
Nollsummespelet : teknikfetischism och global miljörättvisa / Alf Hornborg, 2015
Håller det? : om teknik, ekonomi och framtiden/ Anders Källström, 2014
 

25 maj 2015 - 10:02