Är det okej att embryogallra?

Fråga: 
Är det okej att embryogallra?
Svar: 

Detta är en svår fråga, det avgörs från fall till fall. Så här står det under uppslagsordet preimplantatorisk genetisk diagnostik i Nationalencyclopedin:
"...PGD regleras i lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Metoden får användas endast om någon av de blivande föräldrarna bär på anlag för allvarlig genetisk sjukdom med hög risk att drabba ett barn. PGD får inte användas för val av egenskap (t.ex. kön) som inte har samband med sjukdom. PGD får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen användas för att välja ut ett embryo som dels saknar viss sjukdomsgen, dels har samma vävnadstyp (HLA-typ) som ett syskon med sjukdomen i fråga. Avsikten med denna procedur, förkortad PGD/HLA, är att barnet ska kunna bota sitt syskon genom donation av t.ex. blodstamceller från navelsträngsblod. Under 2007 lämnades tillstånd för PGD/HLA i tre fall."

Här är en länkt till Socialstyrelsen (Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik):
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-34

Här är en länk till Statens medicinska råd:
http://www.smer.se/teman/preimplantatorisk-genetisk-diagnostik/

Här är länkar till några artiklar i ämnet:
https://www.svd.se/ja-till-att-gallra-ut-friskt-syskon
https://www.sydsvenskan.se/2009-02-14/designade-barn
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2007/05/28/ja-till-gallring-av-emb...
https://www.dagen.se/fakta-preimplantorisk-genetisk-diagnostik-pgd-1.185876
https://fof.se/tidning/2004/5/artikel/barn-till-vilket-pris

Här kan du läsa mer om genteknik och etik:
https://genteknik.nu/
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/genetik#

13 september 2018 - 9:03