Hälsoaspekter på rökning

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Är det lika farligt att röka cigarr som att röka cigaretter och snusa?
Svar: 

Att röka cigarrer innebär inte samma hälsofaror som cigarettrökning, men är ändå inte att rekommendera eftersom riskerna för andra sjukdomar ökar. Hos Tobaksfakta finns en hel del att hämta där du kan läsa om snusets inverkan på hälsan, och hos Folkhälsomyndigheten får du en genomgång av farorna i allmänhet med rökning. Hos Robusto, trots att de säljer cigarrer, finns en bra sammanställning av hälsofarorna med just cigarrer.

 

15 februari 2015 - 23:15

Kategorier