Är det lätt att bli anställd på ett bibliotek i Sverige?

Besvarad av Anna Ragnarsson
Fråga: 
Är det lätt att bli anställd på ett bibliotek i Sverige? Eller är konkurrensen om arbetsplatserna hård?
Svar: 

Hej!

Enligt Arbetsförmedlingens prognos så är arbetsmarknaden för bibliotekarier i balans både nu och om 5 år. De tror att det kommer att finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta i yrket.
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Yrkeskompa...

DIK (som är ett fackförbund som man som bibliotekarie kan ansluta sig till) anser att det behövs fler utbildningsplatser eftersom det är brist på bibliotekarier i vissa delar av landet.
https://dik.se/om-dik/ovrigt/nyhetsarkiv/framtidens-bibliotekarier-och-d...

SACO som är en facklig centralorganisation som har hand om akademikeryrken svarar på frågan så här:
https://yrkesexpert.saco.se/org/saco-yrken/d/finns-det-en-arbetsmarknad-...

Min erfarenhet är att de flesta som utbildar sig till bibliotekarie får jobb snabbt efter sin examen. Men det kan så klart variera beroende på var i Sverige du bor.

9 april 2019 - 12:00

Kategorier