Är det lagligt att skita och skräpa ner?

Besvarad av Katarina Norén
Fråga: 
Är det lagligt att skita och skräpa ner i en skogsdunge (med kläder, madrasser, filtar, matförpackningar m.m.) i tätbefolkat område?
Svar: 

Förbudet mot nedskräpning finns nedskrivet i Sveriges rikes lag 15 kapitlet, paragraf 26 Miljöbalken;
"Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."
Med skräp menas både mindre föremål såsom papper, glas, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.
29 kapitlet, paragraf 7, Miljöbalken;
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år"

Du kan läsa mer utförligt om detta på Håll Sverige Rent's hemsida;

www.hsr.se/fakta/vad-sager-lagen

8 september 2017 - 15:15