Är det fritt fram att välja en boktitel som används för en redan publicerad bok?

Besvarad av Olof Lindvall
Fråga: 
Om man skriver en bok med avsikt att publicera den; är det då fritt fram att välja en boktitel som används för en redan publicerad bok eller måste man kontrollera att boktiteln inte redan är "upptagen", och gäller det kravet i så fall generellt eller inom berörd genre?
Svar: 

Hej!

Enligt lagen 1960:729 kapitel 6, 50§ så sägs det att "Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman."

Detta hindrar inte att förlag eller författare ibland har valt samma titel på en tidigare utgiven bok. Läs gärna artikeln från 2008 på Svensk bokhandels sida: "Förlag tog samma titel till ny bok som konkurrenten." Även Boktugg har en artikel på samma tema från 2018: "Omgiven av titelskydd – men vem bryr sig?"

För att söka på tidigare utgivna titlar kan man använda sig av titelsökfunktionen på libris.kb.se då åtminstone de allra flesta svenska titlar finns där eftersom man ska sända in ett pliktexemplar av sin bok till Kungliga biblioteket (bland andra). 

18 juli 2019 - 20:06