Är det en grundläggande fri- och rättighet att ha tillgång till sin egen fastighet?