Är det bra eller dåligt med inflation?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
är det bra eller dåligt med inflation
Svar: 

Inflation är när priser stiger eller pengars värde sjunker. Detta kan ha många orsaker. En är att stater, företag eller fackföreningar skapar för höga löneökningar eller prisnivåer som inte motsvarar lika stor ökning på tillgängliga varor eller tjänster. En annan besläktad förklaring är att efterfrågan på varor och tjänster är för hög.
En låg Inflation är normaltillståndet i den moderna ekonomin och ingen orsak i sig själv för en kris. Ihop med andra faktorer kan dock hög inflation skada ekonomin på många vis, vilket den gjorde bland annat i Tyskland på 1920-talet. Då fick människor genast använda sin lön, annars fick de inga varor för pengarna. Till slut var pengarna helt värdelösa.
Andra följder hög inflation kan ha är att de som sparar pengar förlorar värdet på dem. Länder med hög inflation får också problem då de ska köpa varor från andra länder med mindre inflation, alla varor blir dyrare.

Källa:
Nationalencykopedin ”Inflation”

SO-rummet ”Lätta fakta om inflation”

2 april 2020 - 17:14

Kategorier