Är det bra att kunna anpassa s

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Är det bra att kunna anpassa sitt språk beroende på vem man talar med?
Svar: 

Det är viktigt. 
När en vuxen samtalar med ett litet barn anpassar hen sitt sätt att efter barnets språkliga utveckling. Meningarna är ofta korta och enkla och anpassade efter situation och stämning. 
Annat som påverkar språket är platsen och situationen.Hur väl känner man varandra.  Är det i hemmet,  på arbetsplats eller i skolan. 
Sker samtalet mellan en anställd och chef eller med en arbetskompis. Elev och lärare, eller med en klasskompis. Expedit och kund, läkare och patient, osv. 
Är det ens Förstaspråk eller Andraspråk, man kanske talar ett språk hemma med sin familj och ett annat i skolan eller på arbetsplatsen.
Åldersskillnad kan ha stor betydelse, många uttryck som ungdomar använder är obekanta för äldre och tvärtom.

Nedan ett par länkar.
https://www.isof.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/frago...
https://www.isof.se/sprak/dialekter/fragor-och-svar-om-dialekter/faq/201...

 

 

17 maj 2020 - 4:51

Kategorier