Är det beslutat att Barnkonventionen blir svensk lag 2020?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Är det beslutat att Barnkonventionen blir svensk lag 2020?
Svar: 

När det gäller politiker så får man nästan alltid vänta sig att de väger sina ord på guldvåg. Alltså, de garderar sig mot eventuella ändringar. Det som har hänt hittills är att regeringen i somras lämnade in ett förslag om att Barnkonventionen ska bli svensk lag tidigast år 2020.

Notera just ordet "förslag" som innebär att man inte lovar någonting till 100%. Orsaken till försiktigheten och att man skjuter upp det tre år, verkar vara att många erfarna jurister riktat skarp kritik mot förslaget. Regeringen vill som en orsak av detta, ge olika instanser god tid på sig att undersöka hur väl den nya lagen skulle fungera.

Ett annat hinder på vägen skulle kunna vara om det blir ett regeringsskifte i nästa års val. Åtminstone tidigare har Moderaterna varit ett av de partier som varit kritiska mot lagförslaget. En ny regeringen med deras partiledare Ulf Kristersson som statsminister, kan i värsta fall innebära att förslaget skrotas.

Det ser dock ganska ljust ut. De flesta av de politiska partierna är positiva till lagförslaget plus att det finns goda erfarenheter från Norge som redan infört Barnkonventionen som lag.

Jag skickar med några länkar som förhoppningsvis ger litet insikt i frågan:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/nasta-steg-for-att-gor...
 

http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/
 

https://www.svd.se/lagradet-avvisar-forslaget-om-barnkonvention
 

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2016/Nr-3-2016-Argang-82/Barnkon...

Vänliga hälsningar,

 

14 november 2017 - 14:33