Är BTB polär eller opolär?

Besvarad av Ann-Kristin Bos
Fråga: 
Är BTB polär eller opolär?
Svar: 

Här är några länkar som förklarar vad BTB respektive polär/opolär står för, så kanske du kan dra några slutsatser utifrån dem.

Den första kommer från Skolverket och beskriver polaritet och löslighet. Där står att polära ämnen löser andra polära ämnen och vice versa.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/naturkunskap/
kokets-och-matens-naturkunskap/laborera-med-livsmedel/mer-om-polaritet-och-loslighet-1.237674

Den andra länken har jag hämtat från Wikipedia. Där ger man en kort beskrivning av BTB och vad det ämnet löser sig i.
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Bromtymolbl%C3%A5tt

 

 

11 januari 2017 - 10:07