Är "Bibblan svarar" en trovärdig källa?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Är biblban svarar en trovärdig källa?
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga! 

"Bibblan svarar" är en gratis nationell frågetjänst, bemannad av engagerade bibliotekarier, många med olika specialintressen, från hela Sverige. "Bibblan svarar" är inte någon Wikipedia eller NE online, eller ens en sökmotor, utan vi är informationsspecialister som besvarar inkomna frågor och beroende på frågans art, ger er som frågar nycklar till att själva tränga in i ämnet och läsa mer. Det är inte lätt att navigera i det ymniga informationsflödet av idag, men "Bibblan svarar" försöker att vara en opartisk och källkritisk styrman som så att säga för frågeställaren säkert i hamn.  :) 

Svaret på Din fråga är alltså att Du kan lita på att de svar med tillhörande källor, som vi ger här på "Bibblan svarar", är trovärdiga och pålitliga. Ibland går vi bet och då säger vi det. Ibland är vi inte säkra och då talar vi om det också.

Vill Du veta mer om "Bibblan svarar", rekommenderar jag ett besök på bloggen "Det virtuella samtalet", som är en blogg om "Bibblan svarar" för oss som svarar och för alla intresserade. På bloggen hittar Du även kontaktuppgifter till samordnarna för "Bibblan svarar" som mer än gärna stillar Din nyfikenhet, i fall att Du vill veta mer om tjänsten. :)

//Nisse

20 maj 2014 - 1:37