Är balter av slaviskt ursprung?

Besvarad av Madelene Lindhe...
Fråga: 
Är balter av slaviskt ursprung?
Svar: 

Hej!
När man tittar på Nationalencyklopedins hemsida, ne.se, så förklarar dem att balter är benämning på folk som talar baltiska språk,
exempelvis i Estland, Lettland och Litauen: https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=balter
Slaver är de som som talar slaviska språk vilket omfattar mer än 15 språk främst i Central- och Östeuropa. Du kan läsa mer om det här: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/slaviska-spr%C3%A5k
Balter är alltså av baltiskt ursprung.

Om ni inte kommer åt ne.se hemifrån så kolla med ert bibliotek om ni kan logga in med ert lånekort.

2 februari 2019 - 9:48

Kategorier