Är Artificiell intelligens farligt?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Är Artificiell intelligens farligt?
Svar: 

Definitionen på Artificiell intelligens (AI) är enligt Nationalencyklopedin.
artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

Diskussionen om  AI:s funktioner, nytta och risker är hela tiden levande. Enligt The Computer Desk Encyclopedia:s uppslagsord AI anxiety finns varningar från många, både okända och kända personer, för att överlåta beslut åt datorer. En artikel om AI:ns möjligheter och risker finns på Kungliga tekniska högskolans nyhetssida "Artificiell intelligens på stark frammarsch".
Svaret där är helt enkelt att det troligen inte finns så mycket att oroa sig för, men att man alltid bör fundera över vad det innebär när det gått så långt att man egentligen inte vet om det är en dator eller människa man kommunicerar med.
Vill du få en djupare bild om vad som skrivits av forskare med flera om Artificiell intelligens (många av texterna är på engelska) är Det digitala vetenskapliga arkivet (DIVA) en bra plats att leta på. Klicka i rutan "Endast dokument med fulltext i DIVA" och sök på Artificiell intelligens.

11 februari 2018 - 9:20