Är alla automatiskt lediga 1 m

Besvarad av Lars Holmgren
Fråga: 
Är alla automatiskt lediga 1 maj?
Svar: 

Hej!
En helgdag är i Sverige en arbetsfri dag avsedd för vila eller religiösa högtider. I Sverige är helgdagarna fastställda i Sveriges rikes lag. Det finns två sekulära helgdagar, första maj sedan 1939 respektive Sveriges nationaldag sedan 2005. I princip är alla lediga dessa dagar förutom personal som måste arbeta som sjukhuspersonal, brandmän, personal på äldreboende m.fl. Se även: http://sv.wikipedia.org/wiki/Helgdagar_i_Sverige

25 februari 2014 - 0:41