Är aids dödligt?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
är aids dödligt?
Svar: 

AIDS (acquired immune deficiency)  är ett samlingsnamn på olika typer av allvarliga infektioner och tumörer, som är slutskedet av HIV (humant immunbristvirus). Det finns inga läkemedel som botar en HIV-infektion, men däremot finns det bromsmediciner som bromsar såväl utvecklingen av HIV-infektion till aids som aidssjukdomens fortskridande verkningar. Om behandling sätts in tidigt, innan immunsystemet fått allvarliga skador, kan den hindra att aids utvecklas och därmed att livslängden inte förväntas påverkas nämnvärt av HIV-infektionen. Utan behandling leder HIV-infektion nästan alltid till aids, och när sjukdomen har brutit ut överlever de flesta mindre än ett år. Under 2012 avled 1,6 miljoner människor av aids i hela världen, varav 1,2 miljoner i Afrika söder om Sahara.

Du kan läsa mycket mer här:
Nationalencyklopedin, aids. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aids (hämtad 2017-04-19)
Nationalencyklopedin, HIV. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hiv (hämtad 2017-04-19)
Vårdguiden1177, AIDS. https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hiv-och-aids/ (hämtad 2017-04-19)
AIDS.gov, aids basics. https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/what-is-hiv-aids/ (hämtad 2017-04-19)

19 april 2017 - 10:48