Apsolut eller absolut?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Säger man absolut eller apsolut? Man stavar det absolut men säger apsolut!!
Svar: 

Lyssnar man noga i uttalslexikonet Forvo uttalas ordet som det stavas, alltså med b
https://sv.forvo.com/word/absolut/#sv
I hastigt talspråk kan b lätt uppfattas som "p".
Mer detaljer kring varför "b" och "p" ligger så nära varann i uttal kan kanske en språkvetare svara på.
Rådgivning i språkfrågor kan man bland annat få av Institutet för språk och folkminnen http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning.html

19 juni 2019 - 0:07

Kategorier