Användningen av ordet "proper"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej Barossa valley är en vinregion i Australien, men vad betyder "barossa valley proper"? Alltså, varför används ordet "proper" som i denna länk http://www.sunspotsbonaire.com/MagnumTrek/barossavalley.html Tack
Svar: 

Ordet "proper" har flera olika betydelser och i det här sammanhanget skulle jag nog säga att det används i betydelsen "strictly limited to a specified thing, place, or idea" och på samma sätt som i exemplet "the city proper". Om jag ska våga mig på en översättning till svenska, så föreslår jag den egentliga dalen, dvs. det område som utgör själva dalen i strikt mening. Du kan själv studera ordets olika betydelser och jämföra exemplen i följande artikel ur uppslagsverket Merriam-Webster:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/proper?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld

21 maj 2018 - 19:28

Kategorier