Använda högskolebibliotek när man inte är student eller forskare

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Om man utan att vara forskare eller student vill läsa artiklar ur forskningstidskrifter hur gör man då?
Svar: 

Det går bra att registrera sig som låntagare på högskolebiblioteken, normalt räcker det med att vara svensk medborgare och över arton år. Vissa begränsningar i användningen av biblioteket kan förekomma. När du skaffat lånekort går det bra att söka och använda artikeldatabaser och tidskrifter. Vet du exakt vilken artikel du vill ha kan du också göra ett fjärrlån via ditt lokala bibliotek.

8 oktober 2016 - 1:06

Kategorier