Antologin Flicktion och kvinnans roll i skönlitteraturen

Besvarad av Anna Falk
Fråga: 
Hej! Jag har läst lite i boken Flicktion : perspektiv på flickan i fiktionen. Mycket intressant! Men var kan jag hitta material om kvinnans (inte enbart flickans) roll i skönlitteraturen?
Svar: 

Antologin Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen från 2013 är tvärvetenskaplig, med texter skrivna av forskare inom etnologi, historia, genusvetenskap, konstvetenskap och litteraturvetenskap. Den verkar mycket intressant, precis som du skriver. Av baksidespresentationen och inledningen förstår jag att den handlar om hur flickan gestaltas och tar plats inom olika konstnärliga genrer.
En liknande bok som inte bara utgår från flickor är Att konstruera en kvinna: berättelser om normer flickor och tanter från 2016.
De flesta av texterna i Flicktion behandlar just skönlitteratur, såväl barn- och ungdomsböcker som böcker utgivna för vuxna. Material om kvinnans roll, eller hur kvinnan tar plats och gestaltas, i skönlitteraturen hittar du i många tryckta verk och texter på internet eftersom feministiska litteraturstudier eller genus inom litteraturvetenskap är ett stort forskningsområde.
Här är några exempel som kan vara intressanta utifrån din frågeställning:
Feministisk fantastik: en läslustbok (2018)
Från Gilgamesh till Moa: manligt och kvinnligt i litteraturen (2015)
Stå i bredd : 70-talets kvinnor, män och litteratur (2014)
Från Eden till Damavdelningen : studier om kvinnan i litteraturen : en vänbok till Christina Sjöblad (2004)
Du kan själv söka vidare på ämnesord ”kvinnor i litteraturen” i den nationella bibliotekskatalogen Libris för att få fram fler böcker.
En annan väg är att söka på "kvinnor i skönlitteratur" i Uppsatser.nu.
​Lycka till!

12 november 2019 - 14:25