Antikens Grekland

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Vad kan det finnas för skäl att grekerna började söka nya typer av förklaringar till världen hur världen såg ut och hur det fungerade. (Antika Grekland)
Svar: 

Hej!

Tack för att Du använder "Bibblan svarar"! :)

Det finns en mycket bra artikel på SO-rummet om just Antikens Grekland som ger en god bild av perioden.

Din undran kan tolkas på två plan: 1. En yttre betraktelse av världen och 2. En inre betraktelse av tillvaron och dess mysterier. I det första fallet hänger det i hop med framför allt Alexander den store som erövrade en stor del av den då kända världen vilket gav upphov till många intressanta kulturmöten och -krockar. Vill Du veta mer om detta, kan jag rekommendera ett svar i vårt svarsarkiv om just Alexander. I det senare fallet så är det utvecklingen av den grekiska filosofin och dess nyfikenhet på att undersöka och beskriva världen som gjorde att grekerna började ompröva sina teorier om hur världen var beskaffad och fungerade. Vill Du få en introduktion till detta fascinerade ämne, kan jag rekommendera två artiklar om filosofins historia från Wikipedia (avsnittet "Antikens filosofi") och från NE.se (Nationalencyklopedien online som Du kanske har tillgång till via Ditt bibliotek?).

Några tryckta lästips:

//Nisse

16 oktober 2017 - 10:23

Kategorier