Antalet svenska invånare från Kina

Besvarad av Daniel Hallberg
Fråga: 
Hur många kineser bor i Sverige?
Svar: 

Enligt Statistiska Centralbyråns statistik från 2019 är 35 282 svenska invånare födda i Kina (se bifogad bild).

Du kan själv få fram statistik över befolkning efter födelseland och år i SCB:s statistikdatabas.

23 april 2020 - 8:31