Antalet fåglar i Sverige?

Besvarad av Karin Gustavsson
Fråga: 
Hur många fåglar finns det i Sverige?
Svar: 

Hej.
Hej.
Naturvårdsverket står bakom inventeringen av fåglar i Sverige. Själva räknande genomförs av frivilliga personer.

Du kan läsa mer hur arbetet går till på deras sida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Faglar/

Där dom också har publicerat hela sin rapport http://www.fageltaxering.lu.se/sites/default/files/files/Rapporter/arsra...
 

 

22 december 2016 - 9:16