Antal böcker på Göteborgs Stadsbibliotek

Besvarad av Annica Lindberg
Fråga: 
hur många böcker finns det på Göteborgs stadsbibliotek?
Svar: 

Det finns ungefär 480 000 medier på folkbiblioteken i Göteborg. Då räknas även filmer, tidskrifter, cd-skivor, e-medier etc in. Vanliga, fysiska böcker finns det ca 250 000 totalt. Hur många böcker som finns på just Stadsbiblioteket är lite klurigare att svara på, eftersom vårt mediabestånd är gemensamt och delas med de drygt 25 stadsdelsbiblioteken runtom i staden, med några undantag, som t ex en del barnmedia. Vi har dessutom ett sk flytande bestånd, vilket betyder att om du lånar en bok på Majornas bibliotek och sedan återlämnar den på Stadsbiblioteket så stannar den kvar där den lämnas. Systemet gör att antalet böcker och övrigt media på Stadsbibliotekets ständigt förändras. Titta gärna in i Gotlib, vår katalog på nätet, för mer information.

5 januari 2018 - 13:42

Kategorier